યુલિન ડોંગકે ગારમેન્ટ ફેક્ટરી

ઉદ્યોગ સમાચાર

  • Women’s Day on March 8, 2021

    8 માર્ચ, 2021 ના ​​રોજ મહિલા દિવસ

    મહિલા દિવસ વિશ્વનો પરંપરાગત તહેવાર છે, સાથે સાથે મહિલાઓનો તહેવાર પણ છે. અમારી ફેક્ટરીમાં કામની ખાસ પ્રકૃતિને કારણે, અમારા ફેક્ટરીમાં જીન્સ બનાવનારા મોટાભાગના કર્મચારીઓ મહિલાઓ છે. 8 માર્ચ, 2021 ના ​​રોજ, અમારી ફેક્ટરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ગતિ અને ...
    વધુ વાંચો